Romazo Garant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Logo Romazo Garant Hennie's Zonwering

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In onze maatschappij is dit thema belangrijk geworden. Voor Romazo Garant bedrijven is dit een serieuze zaak. Het goed omgaan met mens, milieu en natuur zijn vanzelfsprekend geworden. Het gaat hierbij om vele aspecten zoals het op een verantwoorde manier afvoeren van oude en restmaterialen, veilig werken, energiebesparende maatregelen etc.