Warema lamellendak Lamaxa L50 View productinformatie

Productinformatie lamellendak Lamaxa L50 View

Maximale breedte 7000 mm
Maximale lengte 4500 mm
Maximale oppervlakte 31.5 m²