Warema raam systeem kozijn screens FSM met railgeleiding productinformatie

Productinformatie raam systeem kozijn FSM met railgeleiding

Maximale breedte 4000 mm
Maximale hoogte 4000 mm
Maximale oppervlakte 12 m²
Maximale keuze betreft stoffen, kleuren en designs
Eindrails met railgeleiding
Gebogen kap
Geen kapdragers nodig
Aandrijvingsvarianten: motor